Boken "Demokratiets evangelium 2" beskriver og dokumenterer lovbrudd begått av offentlige i offentlig etat.

Vi har en grunnlovsitridig tradisjon som må ta slutt

Hurra for Henrik Wergeland

Ny bok for barn. Boken forteller morsomt om Wergeland i subjektiv stil.  Gir god språkopplæring samt god innsikt i norsk kultur. Barn får også en kunnskaper om hvordan det var å vokse opp på 1800 tallet

Les om Henriik Wergelands oppvekst, om familien, om grunnloven og ikke minst hans diktning.

Boken  inneholder også noen av hans mest kjente dikt for barn. 

HESTELORTPRISEN

11.04.2011

Flere er nominert til prisen. I utgangspunktet var prisen tiltenkt offentlige ansatte, men går også til andre som handler på vegne av ogffentlige ansatte. Som eksempel Jan Pallum og Eva Lunner Dreier.

Alle som mottar prisen, blir offentliggjort.

Politiadvokat Kjustad ErikssonDin nyhet!

26.03.2011

Torsdag morgen kl. 8.15  19. april 2012 ble jeg igjen pågrepet av politiet for brudd på straffeloven § 390a "skremmende adferd"

Denne saken tapte politiet i Eidsivating lagmannsrett!!!

Politiadvokat Kjustad Eriksson har ingen respekt for domstolene eller folks rettssikkerhet.

Det snakkes mye on Behring Breivik nazistiske handling som å bombe regjeringskvartalet, men nazistiske handlinger som politiets beslagleggelse av eiendom snakkes det aldri om!!

VI KAN IKKE AKSEPTERE LOVBRUDD BEGÅTT AV POLITI, OG JEG KAN IKKE AKSEPTERE AT MIN EIENDOM I NITTEDAL HAR BLITT BESLAGLAGT OG OKKUPERT!!

En ny bok for barn "Henrik Wergelands dikt om sommerfuglen, fluen, edderkoppen, katten, hunden og hoggormen" Boken kan leses når som helst og hvor som helst. Passer til alle årstider. Gir barn kunnskaper om dyrene.

26.03.2011

Boken "Skitne ansikter" beskriver ulike pedagogiske retninger som Steiner- og Montessori pedagogikk samt filosofien bak Reggio Emilia barnehagene. Anbefales til alle foreldre og andre som arbeider med barn. Rikt illustrert med flotte bilder.

Din overskrift

24.03.2011

En eksempeltekst. Når du skal endre til din egen tekst, klikker du på knappen med en penn. Klikk på "X-knappen" for å slette.

 

NOAH FORLAG OG DEMOKRATER KAN KONTAKTES PÅ E-POST noahforlag@ymail.com, eller aashildmargrete@gmail.com  

tlf. 98440716

                                                               åshild julsrud, utgiver av bøkene og forlagets direktør

 

Da grunnloven ble vedtatt i 1814 var det basert på verdiene rett og rettferdighet for alle. Likhet for loven skulle praktiseres.  Datidens "politkere" som hadde helt andre jpbber, var blitt inspirert av Amerikas uvhangighetserklæringen. Og menneskerettighetene som ble vedtatt i 1776. Nikolay Wergeland arbeidet som prest, mewn var mer opptatt av politikk. Han ivret også for et universitet i Oslo. Menn som ønsket å studere måtte på den tiden dra til København.

Da Napoleon tapte krigen mot England desember 1813, fikk det betydning for Norge. Danmark var blant de nasjoner som støttet Napoleon, mens Sverige stod på Englands side. Som takk for hjelpen, ble det beslutet at Norge skulle gis til Sverige. Danmark måtte gi slipp på Norge. Folk flest var glad for dette, men det var svært mange ulike meninger om unionen med Svergie var bedre. Kong Karl Johan bygget iallefall et slott.

En gruppe velutdannende menn besluttet å gjøre noe med situasjonen, og diskusjoner om Norge nå ikke burde være en egen nasjon tok av. Ved hjelp av danske kronsprins Christian Fredrik ble det bestemt å sammenkalle til en riksforsamling på Eidsvoll for å bli enige om en ny grunnlov. Representanter for hvert distrikt i Norge ble valgt, og april 1814 ble de samlet. Av disse 113 ble det valgt ut 12 som skulle behandle forslag forsamlingen kom med. 

Hele prosessen med å gi Norge en ny grunnlov gikk ganske raskt.  Initiativtagere til grunnloven møtte svært godt forberedt. 17.ami 1814 ble vår nye grunnlov enstemmig vedtatt.   Mange tilføyelser har kommet, blant annet straffeloven av 1902. Med et eget kapittel som omhandler offentlige tjenestemenn.

MEN SNART 200 ÅR SENERE ER DET FREMDELES PARAGRAFER I GRUNNLOVEN SOM IKKE BLIR ANVENDT!!  Blant annet § 86 som sier at også Høyesterettdommere, statsråder og Stortingets medlemmer skal påtales og straffes hvis de bryter straffeloven. MEN DET SKJER ALDRI!!!

 

VI HAR ET DEMOKRATI SOM IKKE ER HELT ETTER GRUNNLOVEN!!!!!!!!!!

 

Hva slags demokrati ønsker vi?  I praksis er offentlige tjenestemenn/kvinner loven.  Paragrafer blir tilsidesatt og veridene som "rett og rettferdighet" har havnet i grøfta.

 

Dagens politikere gir bengen, Arnulf Øverland hadde så rett når han skrev "Ingen tåler så inderlig vel den urett som ikke rammer dem selv"

 

Det er på tide å blåse støvet av § fra 1814 og innføre et konstitusjonelt demokrati.